Semilax – inom branschen redan ett kvarts sekel

 

Semilax verksamhetsidé är att odla högklassig regnbågslax i havsvatten, förmedla lokal fisk till partihandel och restauranger samt förädla exklusiva fiskprodukter. Fiskodling och livsmedel framställning är nogrannt reglerad verksamhet, läs mera i >> Miljö och kvalitét sidan.

Ab Semilax Oy, grundat år 1989 av paret Robert och Nan Hindsberg, opererar utgående från Valkom Trålhamn i Lovisa. En lång historia samt en kontinuerlig och målmedveten utveckling av företaget har gjort Semilax Oy Ab till en känd och ansedd aktör inom fiskbranschen.

Företagets första år var utmanande. Robert Hindsberg började som yrkesfiskare och fiskodlare i medlet av 1980-talet. På natten trålades strömming varav den på morgonnatten tillreddes till fiskfoder som sedan under förmiddagen matades till regnbågslaxen.

Under årens lopp har odlingsmetoderna, från foder till utfodringssätt och anläggningar, förbättrats mycket. Som resultat har vi idag en mer högklassig fisk vars miljöpåverkan har minskat drastiskt.

Ab Semilax Oy är den enda fiskodlingsaktören inriktad på konsumtionsfisk i Nyland. Vi kan erbjuda exklusiv närproducerad fisk till Helsingfors-, Lahtis-, Kouvola- och Kotkaregionen. Alla inom en radie på 100 km.

Semilax i ett nötskal

  • Tre odlingsenheter i Lovisavattnen
  • Odlar regnbågslax i superior-kategorin
  • En EU-godkänd fiskhanteringsanläggning i Valkom trålhamn godkänningsnummer F43454 EU
  • Förmedling av vild fisk
  • Produktion av fiskprodukter

Intressanta länkar:

>> Finlands Fiskodlarförbund r.f

>>Det nationella vattenbruksstrategi 2022, Jord- och skogsbruksministeriet (PDF)

yritys2

yritys1