Ansvarsfullt agerande och livsmedelsproduktion av hög kvalitét

 

FISKODLING
Fiskodlingsverksamheten styrs av stränga föreskrifter vars syfte är att miljövänligt styra produktionsprocessen för att uppnå en högklassig slutprodukt. Utfodringen styrs minutiöst av en högteknologisk dataenhet för minsta möjliga miljöpåverkan. Vi använder lågfosforfoder för att ytterligare minska miljöbelastningen.

Vi odlar våra regnbågslaxar på tre olika enheter. Vår största enhet ligger ca 20 km söder om Lovisa, alldeles vid havsbandet. Vinterförvaringen sker i närheten av Valkom trålhamn.

FÖRÄDLING
Vår fiskförädling bygger på yrkeskunnighet, lämpliga utrymmen och moderna produktionsprocesser. Med hjälp av vår stränga och detaljerade egenkontroll kan vi garantera säkra produkter som uppfyller alla krav uppsatta av livsmedelslagstiftningen.

Förädlingsanläggningar
Fiskrenseri, fiskrökeri, förädlingslokaler, kyllager, fryseri

Fiskodling:
Foderlager, underhållsutrymmen, 30 m3 cistern för biodieselråvara, automatiska utfodringsanläggningar, arbetsbåten m/s Wilma

Vi lovar våra kunder

  • En miljövänlig fiskodling
  • Fiskprodukter av hög kvalitét
  • Närproducerat – färskt och rent
  • Smidigt samarbete
  • Leveranssäkerhet och serviceförmåga

 

ymparisto2

ymparisto1